Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy
Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủyGà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủyGà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủyGà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy

tượng gà mái giả cổ phong thủy bằng đồng 13cm

Miễn phí!

Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy

KT: cao 15cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

Mô tả sản phẩm

Gà đồng, Gà mái, gà mẹ, tượng giả cổ, vật phẩm phong thủy, tượng phong thủy

KT: cao 15cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ