đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 3
đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sựđỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 1đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 2đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 3đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 4đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 5đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 6đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 7

Đỉnh đồng thờ cúng cao cấp nguyên bản đồng

Mô tả sản phẩm

Đỉnh đồng thờ cúng cao cấp nguyên bản đồng. Được mài nhẵn nhụi bằng giấy ráp mịn , để nguyên bản màu sắc của đồng thủ công tinh xảo.

Kích thước: Cao 60cm.

Đỉnh gồm 1 đỉnh + 2 hạc hoặc 2 đèn nến.

đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 5 đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 4 đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 7 đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 6

 

Bộ đỉnh tam sự đỉnh và nến truyền thống tiện cnc rất nét.

đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 2 đỉnh đồng thờ cúng nguyên chất tam sự ngũ sự 1