Tượng Phật Bà

Xem giỏ hàng “Phật bà nghìn mắt nghìn tay, thiên thủ thiên nhãn, tượng bằng đồng,thế đứng thiền, cao 60cm” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hiển thị một kết quả duy nhất