>> Văn khấn nôm

Tổng hợp các bài văn khấn dành cho các ngày lễ tết, giỗ chạm, ngày rắm, văn khấn tại đình đền phủ, miếu, chùa

Văn khấn Khai công động thổ

Khai Công Động Thổ Văn Sớ Nam Quốc….. ………………………………………. *Tỉnh….. ……………………………………………. *Thị….. ……………………………………….. *Địa danh.Phường,Xã,Thôn ……………………….. *Đệ tử……………..Tên………………… Hôm nay ngày …

Đọc tiếp »