>> Phong tục thờ cúng

Thờ cúng tổ tiên, thờ Phật, Thờ Thần Tài, Thờ thổ địa, Thờ Thần thánh