Kiến thức Phật giáo

Văn khấn Khai công động thổ

Khai Công Động Thổ Văn Sớ Nam Quốc….. ………………………………………. *Tỉnh….. ……………………………………………. *Thị….. ……………………………………….. *Địa danh.Phường,Xã,Thôn ……………………….. *Đệ tử……………..Tên………………… Hôm nay ngày …

Đọc tiếp »