Trần Hưng Đạo

Tượng Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần, tượng đồng Trần Hưng Đạo, tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng

Hiển thị một kết quả duy nhất