Quan Công - Khổng Minh

Tượng quan công và tượng khổng minh đúc đồng làm tượng trang trí phong thủy. Tượng đồng đúc theo mẫu kim cổ với nhiều thế đẹp như Quan công cưỡi ngựa, quan công chỉ địa chấn trạch, quan công đọc sách, quan công múa đao, quan công đứng vuốt râu. Tượng khổng minh cầm quạt

Hiển thị một kết quả duy nhất