Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm
Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cmTượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàngTượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàng

Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàng

Miễn phí!

Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàng 24k, 18k

Chất liệu: Đồng vàng, đúc bằng công nghệ hút chân không tinh xảo

Mô tả sản phẩm

Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàng 24k, 18k

Chất liệu: Đồng vàng, đúc bằng công nghệ hút chân không tinh xảo

Sản phẩm bảo hành: 24 tháng

Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàng Tượng Trần Hưng Đạo mạ vàng cao 25cm, tượng đồng dát vàng