Tượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác Hồ
Tượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác HồTượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác HồTượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác HồTượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác HồTượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác Hồ

Tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng bác đứng giơ tay 40cm

Miễn phí!

Tượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác Hồ, quà tặng sếp, tượng trang trí, tượng thờ

Cao 45cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

 

Mô tả sản phẩm

Tượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác Hồ, quà tặng sếp, tượng trang trí, tượng thờ

Cao 45cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ

 

Tượng Bác Hồ, tượng Bác Hồ vẫy tay chào, tượng toàn thân chân dung Bác Hồ