Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ
Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm,đồng đỏ,tượng Bác HồTượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo cao 42cm đúc đồng đỏ

Miễn phí!

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ

Kích thước: Cao 43cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Mô tả sản phẩm

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm , tượng Bác Hồ toàn thân

Kích thước: Cao 43cm

Chất liệu: Đồng đỏ