Tượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệm
Tượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệmTượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệmTượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệm

Tượng Bác Hồ cao 23cm đúc hút chân không tinh xảo

Miễn phí!

Đúc tượng đồng, sản xuất tượng Bác Hồ,tượng bán thân nửa người Bác,Tượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc

Kích thước: Cao 25cm

Chất liệu: Đồng vàng, bóng, sáng bền đẹp

Mô tả sản phẩm

Đúc tượng đồng, sản xuất tượng Bác Hồ,tượng bán thân nửa người Bác,Tượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệm

Kích thước: Cao 25cm

Chất liệu: Đồng vàng, bóng, sáng bền đẹp

 Tượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệm

Tượng Bác Hồ cao 25cm, tượng đồng bày bàn làm việc, kệ sách, tặng quà lưu niệm