Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm
Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cmMâm đồng phúc lộc thọ đk 90cmMâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm

Miễn phí!

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm, mâm chạm đồng tam đa, mâm phù điêu đồng

Kích thước: Đk 90cm

Chất liệu: Đồng vàng, gò nổi phù điêu

Mô tả sản phẩm

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm, mâm chạm đồng tam đa, mâm phù điêu đồng

Kích thước: Đk 90cm

Chất liệu: Đồng vàng, gò nổi phù điêu

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm

Mâm đồng phúc lộc thọ đk 90cm