đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng
đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồngđèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồngđèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồngđèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng

Đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng màu ánh kim

Mô tả sản phẩm

Đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng màu ánh kim

  • Chất liệu: Đồng vàng
  • Kích thước: Loại bé cao 25, loại nhỡ cao 40cm, loại to cao 50cm
  • Màu sắc: Màu ánh kim như hình, ngoài ra còn có màu hun đen, màu vàng sáng, màu đỏ mắt cua.đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồngđèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng đèn thờ quả dứa, đèn điện bằng đồng