Chuột đồng phong thủy ôm tiền bằng đồng 12cm
Chuột đồng phong thủy ôm tiền bằng đồng 12cmChuột đồng phong thủy ôm tiền bằng đồng 12cmChuột đồng phong thủy ôm tiền bằng đồng 12cm

Chuột đồng phong thủy ôm tiền bằng đồng 12cm

1,600,000 

Tượng chuột đồng phong thủy ôm tiền – PTC15

Kích thước: dài 8cm, cao 13cm

Chất liệu: Đồng vàng thanh khiết

Tác dụng: Bày bàn làm việc, hỗ trợ cho người tuổi hợp Tý, cầu tài lộc

Mô tả sản phẩm

Tượng chuột đồng phong thủy ôm tiền – PTC15

Kích thước: dài 8cm, cao 12cm

Chất liệu: Đồng vàng thanh khiết

Tác dụng: Bày bàn làm việc, hỗ trợ cho người tuổi hợp Tý, cầu tài lộc

Xuất xứ: Đúc đồng Đại Bái.

Một số hình ảnh SP:

 

chuột, chuột đồng, chuột 12 con giáp, chuột phong thủy, con giáp, phong thủy

Tượng chuột đồng phong thủy ôm tiền. Kích thước: cao 13cm. Chất liệu: Đồng vàng , Tác dụng: Bày bàn làm việc, hỗ trợ cho người tuổi hợp Tý, cầu tài lộcchuột, chuột đồng, chuột 12 con giáp, chuột phong thủy, con giáp, phong thủy