Bộ bát bửu, 8 binh khí, vật khí phong thủy, vật phẩm phong thủy, đồ phong thủy
Bộ bát bửu, 8 binh khí, vật khí phong thủy, vật phẩm phong thủy, đồ phong thủyBộ bát bửu, 8 binh khí, vật khí phong thủy, vật phẩm phong thủy, đồ phong thủy

Bộ bát bửu, 8 binh khí – bộ chấp kích bày bàn thờ

Miễn phí!

– Bộ binh khí bằng đồng,Cao 25cm và cao 35cm

– Loại thân gỗ, đầu binh khí bằng đồng: Cao 1m8 và 2m2

còn 10 hàng

Mô tả sản phẩm

– Loại nhỏ: bằng đồng, Cao 25cm và cao 35cm


– Loại to: thân gỗ, kệ gỗ, đầu binh khí bằng đồng: Cao 1m8 và 2m2

 

 

Sản phẩm đúc thủ công tinh xảo, dùng trang trí, trấn hướng xấu, để bàn làm việc…

 

Bát binh khí, dàn bát bửu:

 

(1) Hồ lô và gậy (Nai chở): Bửu pháp của Lý Thiết Quả.


O là cây lọng, có 3 cây lọng cắm xen kẽ trên Dàn Bát Bửu.


(2) Quạt và Phất chủ (Chim chở): Bửu pháp của Hớn Chung Ly.


(3) Gươm và Phất chủ (Chim chở): Bửu pháp của Lữ Ðồng Tân.


(4) Hai cây gậy trong cái ống (Nai chở): Bửu pháp Trg Q. Lão.


(5) Giỏ Hoa Lam (Phụng chở): Bửu pháp của Hàn Tương Tử.


(6) Hoa sen (Rùa chở): Bửu pháp của Hà Tiên Cô.


(7) Thủ quyển (ống sáo) bằng ngọc (Cá chở) của Tào Q. Cựu.


(8) Cặp Ngọc bản (Công chở) của Lam Thể Hòa.

Thông tin thêm

Trọng lượng 1 kg