Đặt tên cho con trai năm 2014 – Tên đẹp cho bé trai sinh năm Giáp Ngọ

Những bé trai sinh năm 2014 Giáp Ngọ này sẽ có mệnh Sa Trung Kim(vàng trong cát)
Thương nhưng ngươi sinh năm ngựa là người có tính độc lập cao, ham hoạt động, ưa thích sự đổi mới... và rất thông minh. Vì thế chắc hẳn trong năm nay khá nhiều cặp vợ chồng chọn sinh con vào năm nay. Và bạn đang thắc mắc không biết đặt tên nào đẹp và hợp cho con trai mình vào năm 2014 nay thì có thể tham khảo những tên đẹp cho con trai dưới đây nhé.

đặt tên con, ngựa đồng, năm ngựa, phong hầu tượng, ngựa phi thiên, ngựa đồng đẹp, tượng ngựa, ngựa quà tặng
đặt tên con, ngựa đồng, năm ngựa, phong hầu tượng, ngựa phi thiên, ngựa đồng đẹp, tượng ngựa, ngựa quà tặng


Tên đẹp cho bé trai bắt đầu bằng chữ A
Bảo An
Bình An
Ðăng An
Duy An
Khánh An
Nam An
Phước An
Thành An
Thế An
Thiên An
Trường An
Gia Ân
Hoàng Ân
Minh Ân
Chí Anh
Ðức Anh
Dương Anh
Gia Anh
Hùng Anh
Huy Anh
Minh Anh
Quang Anh
Quốc Anh
Thế Anh
Thiếu Anh
Thuận Anh
Trung Anh
Tên bắt đầu bằng chữ B
Chí Bảo
Ðức Bảo
Duy Bảo
Gia Bảo
Hữu Bảo
Nguyên Bảo
Quốc Bảo
Thiệu Bảo
Tiểu Bảo
250 tên đẹp Tên bắt đầu bằng chữ A-H cho bé trai 2014 - 1
Tên bắt đầu bằng chữ C
Khải Ca
Bảo Châu
Phong Châu
Thành Châu
Tuấn Châu
Tùng Châu
Đình Chiến
Mạnh Chiến
Minh Chiến
Hữu Chiến
Huy Chiểu
Tuấn Chương
Minh Chuyên
An Cơ
Chí Công
Thành Công

 

Tên bắt đầu bằng chữ D – Đ
Hải Ðăng
Hồng Ðăng
Minh Danh
Ngọc Danh
Quang Danh
Thành Danh
Hưng Ðạo
Thanh Ðạo
Bình Ðạt
Ðăng Ðạt
Hữu Ðạt
Minh Ðạt
Quang Ðạt
Quảng Ðạt
Thành Ðạt
Hữu Ðịnh
Ngọc Ðoàn
Thanh Ðoàn
Bách Du
Thụy Du
Hồng Đức
Anh Ðức
Gia Ðức
Kiến Ðức
Minh Ðức
Quang Ðức
Tài Ðức
Thái Ðức
Thiên Ðức
Thiện Ðức
Tiến Ðức
Trung Ðức
Tuấn Ðức
Hoàng Duệ
Anh Dũng
Chí Dũng
Hoàng Dũng
Hùng Dũng
Lâm Dũng
Mạnh Dũng
Minh Dũng
Nghĩa Dũng
Ngọc Dũng
Nhật Dũng
Quang Dũng
Tấn Dũng
Thế Dũng

 

 

Tên bắt đầu bằng chữ G
Lương Gia
Bảo Giang
Chí Giang
Công Giang
Ðức Giang
Hải Giang
Hòa Giang
Hoàng Giang
Hồng Giang
Khánh Giang
Long Giang
Minh Giang
Thiện Giang
Trường Giang
Nguyên Giáp
Tên bắt đầu bằng chữ K
Huy Kha
Anh Khải
Ðức Khải
Hoàng Khải
Quang Khải
Tuấn Khải
Việt Khải
An Khang
Chí Khang
Ðức Khang
Duy Khang
Hoàng Khang
Hữu Khang
Minh Khang
Ngọc Khang
Nguyên Khang
Như Khang
Phúc Khang
Như Khang
Phúc Khang
Tấn Khang
Việt Khang
Hữu Khanh
Tuấn Khanh
Anh Khoa
Ðăng Khoa
Việt Khoa
Xuân Khoa
Anh Khôi
Hoàng Khôi
Hữu Khôi
Minh Khôi
Ngọc Khôi
Nguyên Khôi
Chí Kiên
Ðức Kiên
Gia Kiên
Minh Kiệt

 
Tên bắt đầu bằng chữ H
Bảo Hiển
Ngọc Hiển
Quốc Hiển
Gia Hiệp
Hòa Hiệp
Hoàng Hiệp
Hữu Hiệp
Phú Hiệp
Tiến Hiệp
Quốc Hiệp
Chí Hiếu
Công Hiếu
Duy Hiếu
Minh Hiếu
Tất Hiếu
Trọng Hiếu
Trung Hiếu
Xuân Hiếu
Bảo Hòa
Ðạt Hòa
Ðức Hòa
Gia Hòa
Hiệp Hòa
Khải Hòa
Minh Hòa
Nghĩa Hòa
Nhật Hòa
Phúc Hòa
Quang Hòa
Quốc Hòa
Anh Hoàng
Bảo Hoàng
Duy Hoàng
Gia Hoàng
Hữu Hoàng
Huy Hoàng
Khánh Hoàng
Minh Hoàng
Phi Hoàng
Quốc Hoàng
Sỹ Hoàng
Tuấn Hoàng
Việt Hoàng
Tiến Hoạt
Gia Huấn
Minh Huấn
Chấn Hùng
Duy Hùng
Gia Hùng
Hữu Hùng
Mạnh Hùng
Minh Hùng
Nhật Hùng
Phi Hùng
Phú Hùng
Quang Hùng
Quốc Hùng
Thế Hùng
Trí Hùng
Trọng Hùng
Tuấn Hùng
Việt Hùng
Chấn Hưng
Gia Hưng
Minh Hưng
Nam Hưng
Phú Hưng
Phúc Hưng
Quang Hưng
Quốc Hưng
Thiên Hưng
Vĩnh Hưng
Chính Hữu
Quang Hữu
Trí Hữu
Bảo Huy
Ðức Huy
Gia Huy
Khánh Huy
Minh Huy
Ngọc Huy
Nhật Huy
Quang Huy
Quốc Huy
Thanh Huy
Việt Huy
Xuân Huy
Bảo Huỳnh

 

 
Hoàng Lân
Ngọc Lân
Quang Lân
Tường Lân
Công Lập
Gia Lập
Thanh Liêm
Hoàng Linh
Quang Linh
Tuấn Linh
Tùng Linh
Hồng Lĩnh
Huy Lĩnh
Bá Lộc
Nguyên Lộ
Phước Lộc
Quang Lộc
Xuân Lộc
Tấn Lợi
Thắng Lợi
Thành Lợi
Bá Long
Bảo Long
Ðức Long
Hải Long
Hoàng Long
Hữu Long
Kim Long
Phi Long
Tân Long
Thăng Long
Thanh Long
Thành Long
Thụy Long
Trường Long
Tuấn Long
Việt Long
Thiện Luân
Vĩnh Luân
Công Luận
Công Lý
Minh Lý
Tên bắt đầu bằng chữ M
Anh Minh
Bình Minh
Cao Minh
Chiêu Minh
Ðăng Minh
Ðức Minh
Duy Minh
Gia Minh
Hoàng Minh
Hồng Minh
Hiểu Minh
Hữu Minh
Khắc Minh
Khánh Minh
Ngọc Minh
Nhật Minh
Quang Minh
Quốc Minh
Thái Minh
Thanh Minh
Thế Minh
Thiện Minh

 

 

Tên bắt đầu bằng chữ N
Hiếu Nghĩa
Hữu Nghĩa
Minh Nghĩa
Trọng Nghĩa
Trung Nghĩa
An Nguyên
Bình Nguyên
Ðình Nguyên
Ðông Nguyên
Hải Nguyên
Khôi Nguyên
Nhân Nguyên
Phúc Nguyên
Phước Nguyên
Thành Nguyên
Trung Nguyên
Tường Nguyên
Ðình Nhân
Ðức Nhân
Minh Nhân
Thiện Nhân
Phước Nhân
Quang Nhân
Thụ Nhân
Trọng Nhân
Trung Nhân
Trường Nhân
Việt Nhân
Thống Nhất
Hồng Nhật
Minh Nhật
Nam Nhật
Quang Nhật
Hạo Nhiên

 

Tên bắt đầu bằng chữ P
Thuận Phong
Tuấn Phong
Uy Phong
Việt Phong
Ðình Phú
Ðức Phú
Kim Phú
Sỹ Phú
Thiên Phú
Ðình Phúc
Gia Phúc
Lạc Phúc
Thế Phúc
Trường Phúc
Xuân Phúc
Gia Phước
Hữu Phước
Tân Phước
Thiện Phước
Chế Phương
Ðông Phương
Lam Phương

 

 

Tên bắt đầu bằng chữ Q
Anh Quân
Bình Quân
Chiêu Quân
Ðông Quân
Hải Quân
Hoàng Quân
Long Quân
Minh Quân
Nhật Quân
Quốc Quân
Sơn Quân
Đăng Quang
Ðức Quang
Duy Quang
Minh Quang
Ngọc Quang
Nhật Quang
Thanh Quang
Tùng Quang
Ðình Quảng
Ðức Quảng
Anh Quốc
Bảo Quốc
Minh Quốc
Nhật Quốc
Việt Quốc
Vinh Quốc

 

Tên bắt đầu bằng chữ S
Thái San
Ðình Sang
Thái Sang
Thành Sang
Quang Sáng
Thiện Sinh

 

Tên bắt đầu bằng chữ T
Anh Tài
Ðức Tài
Hữu Tài
Lương Tài
Quang Tài
Tấn Tài
Tuấn Tài
Ðức Tâm
Duy Tâm
Hữu Tâm
Khải Tâm
Phúc Tâm
Thiện Tâm
Duy Tân
Hữu Tân
Minh Tân
Thái Tân
Mạnh Tấn
Nhật Tấn
Trọng Tấn
Cao Tiến
Minh Tiến
Nhật Tiến
Nhất Tiến
Quốc Tiến
Việt Tiến
Bảo Tín
Hoài Tín
Thành Tín
Bảo Toàn
Ðình Toàn
Ðức Toàn
Hữu Toàn
Kim Toàn
Minh Toàn
Thanh Toàn
Thuận Toàn
Ðức Trí
Dũng Trí
Hữu Trí
Minh Trí
Thiên Trí
Trọng Trí
Minh Triết
Phương Triều
Quang Triều
Vương Triều
Khắc Triệu
Minh Triệu
Ðình Trung
Ðức Trung
Hoài Trung
Hữu Trung
Kiên Trung
Minh Trung
Quang Trung
Quốc Trung
Thành Trung
Thanh Trung
Thế Trung
Tuấn Trung
Xuân Trung
Tấn Trương
Lâm Trường
Mạnh Trường
Quang Trường
Quốc Trường
Xuân Trường
Anh Tú
Minh Tú
Nam Tú
Quang Tú
Thanh Tú
Anh Tùng
Bá Tùng
Sơn Tùng
Thạch Tùng
Thanh Tùng
An Tường
Ðức Tường
Hữu Tường
Huy Tường
Mạnh Tường
Thế Tường
Tên hay cho bé trai theo Tên bắt đầu bằng chữ Th
Minh Thạc
Bảo Thạch
Duy Thạch
Ngọc Thạch
Quang Thạch
Anh Thái
Bảo Thái
Hòa Thái
Hoàng Thái
Minh Thái
Quang Thái
Triệu Thái
Việt Thái
Xuân Thái
Chiến Thắng
Ðình Thắng
Ðức Thắng
Duy Thắng
Hữu Thắng
Mạnh Thắng
Minh Thắng
Quang Thắng
Quốc Thắng
Quyết Thắng
Toàn Thắng
Trí Thắng
Vạn Thắng
Việt Thắng
Chí Thanh
Duy Thanh
Hoài Thanh
Nam Thanh
Thiện Thanh
Việt Thanh
Bá Thành
Chí Thành
Công Thành
Ðắc Thành
Danh Thành
Ðức Thành
Duy Thành
Huy Thành
Khắc Thành
Lập Thành
Quốc Thành
Tân Thành
Tấn Thành
Thuận Thành
Triều Thành
Trung Thành
Trường Thành
Tuấn Thành
Thanh Thế
Giang Thiên
Quang Thiên
Thanh Thiên
Ân Thiện
Bá Thiện
Ðình Thiện
Gia Thiện
Hữu Thiện
Mạnh Thiện
Minh Thiện
Ngọc Thiện
Phước Thiện
Quốc Thiện
Tâm Thiện
Thành Thiện
Xuân Thiện
Bá Thịnh
Cường Thịnh
Gia Thịnh
Hồng Thịnh
Hùng Thịnh
Kim Thịnh
Nhật Thịnh
Phú Thịnh
Phúc Thịnh
Quang Thịnh
Quốc Thịnh
Cao Thọ
Ðức Thọ
Hữu Thọ
Ngọc Thọ
Vĩnh Thọ
Duy Thông
Hiếu Thông
Huy Thông
Kim Thông
Minh Thông
Nam Thông
Quảng Thông
Quốc Thông
Vạn Thông
Việt Thông
Ðại Thống
Hữu Thống
Chính Thuận
Minh Thuận
Ngọc Thuận
Quang Thuận
Thanh Thuận
Hải Thụy
Hồng Thụy
Vĩnh Thụy
Xuân Thuyết
Tên hay cho bé trai theo Tên bắt đầu bằng chữ U và V
Cát Uy
Gia Uy
Vũ Uy
Danh Văn
Khánh Văn
Kiến Văn
Quốc Văn
Khôi Vĩ
Triều Vĩ
Lâm Viên
Anh Việt
Dũng Việt
Hoài Việt
Hoàng Việt
Hồng Việt
Huy Việt
Khắc Việt
Nam Việt
Phụng Việt
Quốc Việt
Trọng Việt
Trung Việt
Tuấn Việt
Vương Việt
Công Vinh
Gia Vinh
Hồng Vinh
Quang Vinh
Quốc Vinh
Thanh Vinh
Thành Vinh
Thế Vinh
Trọng Vinh
Trường Vinh
Tường Vinh
Hữu Vĩnh
Quý Vĩnh
Chí Vịnh
Long Vịnh
Tiến Võ
Anh Vũ
Hiệp Vũ Huy Vũ
Khắc Vũ
Lâm Vũ
Minh Vũ
Quang Vũ
Quốc Vũ
Thanh Vũ
Trường Vũ
Uy Vũ
Xuân Vũ
Hoàng Vương
Minh Vương
Hữu Vượng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.